műkörömépítő oldalak
Buy abilify online here free delivery and pills

okj_bizonyitvany1. A munkavégzéshez előírt szakmai végzettség. (Esetünkben a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakmunkás bizonyítvány)

2. Szakmai jártasság.

3.  A biztonsági elvárások ismerete.

4.  Munkaköri orvosi alkalmasság.
Az előzetes és az időszakos orvosi vizsgálat célja a munkavállaló egészségének és munkaköri orvosi alkalmasságának előzetes, majd ismételt elbírálása, a veszélyes ártalmak okozta egészségi állapotváltozá¬sok észrevétele.
Az előzetes vizsgálat munkakezdéskor, az időszakos 40 éves korig 3 évente, 40-50 év között 2 évente, 50 év felett évente esedékes.

 

5.  Munkavédelmi oktatáson való részvétel.
Az előzetes és az időszakos munkavédelmi oktatás célja és tartalma abban összegezhető, hogy a munkavállalók megismerjék a munkaterületükre, tevékenységükre vonatkozó általános és speciális magatartási szabályokat, valamit a konkrét előírásokat, melyek szükségesek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez. Ismerniük kell a munka során előforduló veszélyforrásokat és a veszélyhelyzetben szükséges teendőket. Előzetes, elméleti és gyakorlati oktatás munkába álláskor esedékes. Az elméleti oktatás során a munkavállalókkal meg kell ismertetni az általános munkavédelmi előírásokat, szabványokat, egészségügyi előírásokat, bejelentéseket, nyilvántartásokat. A gyakorlati oktatás alkalmával a gyakorlati munkához szükséges munkavédelmi és biztonságtech¬nikai ismeretanyagot kell átadni. Az ismétlődő oktatás tekintetében a törvény tételesen nem ír elő időpontot, viszont előírja azt, hogy a munkavállalónak mindenkor ismerni kell az aktuális előírásokat, amit csak ismételt oktatással lehet szinten tartani. Az oktatás megtörténtét naplóban vagy jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Annak tartalmazni kell az oktatás tárgyát, helyét és időpontját, az oktató nevét és aláírását, a munkavállaló nevét és aláírását.

6.  Munkára képes állapot.
Dolgozót csak egészségének fizikai és szellemi fejletségének megfelelő munkával
lehet foglalkoztatni. Ha a munka ellátásához megfelelő élettani adottsággal
rendelkezik, ha foglalkoztatása egészségét, testi épségét , illetőleg fiatalkorúnál az
egészséges fejlődést károsan nem befolyásolja, ha a munkára orvosi alkalmassági
vizsgálatok alapján alkalmasnak bizonyul.

A munkavállaló munkára képes állapotban van, ha pihent, egészséges, nem fogyasztott alkoholt, kábítószert és egyéb bódultságot eredményező anyagot, ismeri a tevékenységére vonatkozó biztonsági előírásokat, veszélyforrásokat, és tudatában van annak, hogy a balesetmentes munkavégzéshez figyelem és fegyelmezettség szükséges.