műkörömépítő oldalak
Buy abilify online here free delivery and pills

paragrafusA munkavédelmet a munkavédelemről szóló törvény szabályozza.

A munkavédelem célja

Az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megvalósítása és ezáltal a foglalkozási megbetegedések és a munkabalesetek megakadá¬lyozása.

A munkavédelem fogalma

A szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelményeknek és ezzel a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések megelőzésének, elhárításának megvalósítását szolgáló törvénykezési, szervezési, előírások rendszere és mindezek végrehajtása.